Obec Veľké Ozorovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.06.2018 poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracovaním osobných údajov - informačný systém poč. programu WinCITY
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce TOPSET Solutions s.r.o 06.06.2018
15.06.2018 odber a zneškodňovanie odpadu odpad.rast.tkaniva, odp, kôra a korok,piliny,hobliny,rozlož.odpad
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce CONTAX EKO s.r.o 08.06.2018
07.06.2018 Oddychová zóna /Mariánske námestie/
3/2018
6070.00 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce atelier HAPLUS s.r.o 07.06.2018
05.06.2018 Vypracovanie dokumentácie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zmluva
390.00 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce CUBS s.r.o 01.06.2018
05.06.2018 Predmetom zmluvy je záväzok zodpovednej osoby poskytovateľa vykonávať pre prevádzkovateľa funkciu zodpovednej osoby
Zmluva
19.00 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce CUBS plus s.r.o 01.06.2018
29.05.2018 Popis systému triedeného zberu
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce NATUR - PACK a.s. 15.05.2018
10.05.2018 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
11/O/2018
600.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce UCTOAUDIT s.r.o 09.05.2018
09.05.2018 Skupinové úrazové poistenie - MOS
2406103146
32.37 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Generali Poisťovňa a.s. 02.05.2018
12.04.2018 Dodávanie a užívanie IS
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce REMEK s.r.o 02.03.2018
28.03.2018 Dohoda o cena za zneškodňovanie odpadu skládkovaním
005OR/SKL/2018
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce OZOR s.r.o 27.03.2018
28.03.2018 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
3/2018
650.00 € s DPH Miestna akčná skupina Sečovský región o.z. Obec Veľké Ozorovce 27.03.2018
26.03.2018 WinCITY Registratúra
Zmluva
114.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce TOPSET Solutions s.r.o 26.03.2018
26.03.2018 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno- technického vybavenia DHZO
148 327
1400.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 26.03.2018
16.03.2018 Zvýšenie bezpečnosti a prevencie kriminality v obci Veľké Ozorovce- Vybudovanie kamerového systému
Zmluva
6450.79 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Real Security s.r.o 09.03.2018
16.03.2018 Odvodňovací systém na odvádzanie povrchových a dažďových vôd od rodinných domov ul. Nová od č.d. 126-do č.d. 160
2/2018
148449.67 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce Rapal , spol. s.r.o 16.03.2018
Zobrazených 121 - 135 z celkových 373.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 24 25