Obec Veľké Ozorovce

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
12.10.2021 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2019-61, zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE a vyhlásenej dňa 18.12.2019 z OP KŽP
062021
1080.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce RemontBuilding s.r.o 24.09.2021
12.10.2021 1. Realizácia prieskumov trhu za účelom stanovenia výšky vybraných výdavkov nárokovaných v rámci pripravovanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 2. Výkon procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom výberu dodávateľa stavebných prác v rámci predmetnej žiadosti o poskytnutie NFP, predkladanej v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2019-61, zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE a vyhlásenej dňa 18.12.2019 z OP KŽP.
072021
540.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce AK Prešov spol. s.r.o 27.09.2021
08.03.2021 Chlorňan sodný tech. 20 l
22021
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce GAVAX s.r.o 03.03.2021
08.03.2021 Objednávame si u Vás odber vzorky vody a rozbor v minimálnom rozsahu a to: - Materská škola, Veľké Ozorovce, Hlavná č. 42/52, 078 01
012021
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Ekolab s.r.o 19.02.2021
04.11.2020 Odber a rozbor vzorky vody Obecný úrad
142020
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Ekolab s.r.o 03.11.2020
04.11.2020 odbor a rozbor vzorky vody Materská škola
152020
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Ekolab s.r.o 03.11.2020
04.11.2020 kamenivo - frakcia 0/32 mm - 24 t
132020
37.44 € s DPH Obec Veľké Ozorovce U.S. Steel Košice s.r.o 06.10.2020
06.10.2020 Preprava umelého kameniva - frakcia 0/32 mm - 24 t. z US STEEL s.r.o. Košice
122020
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce UND- 03 a.s. 06.10.2020
01.10.2020 Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby "Veľké Ozorovce - kanalizácia"
112020
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Enviroline s.r.o 29.09.2020
09.09.2020 Odber vzorky vody a rozbor v minimálnom rozsahu v MŠ
102020
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce RUVZ so sídlom Trebišov 07.09.2020
26.08.2020 Chlorid vápenatý bezvodný CaCI Mr 10 kg
82020
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce GAVAX s.r.o 25.08.2020
26.08.2020 Odber vzorky vody a rozbor v minimálnom rozsahu Materská škola Veľké Ozorovce
92020
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce RUVZ so sídlom Košice 25.08.2020
01.07.2020 Prekládka Ružencového kríža s ukotvením podstavca na platňu a dovoz zeminy 50 t + doprava
72020
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce NAJ-STAV s.r.o 29.06.2020
29.06.2020 čipová karta Atos CardOSv4.4
62020
35.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce DISIG a.s. 29.06.2020
25.06.2020 Projekt geologickej úlohy pre miestne zásobovanie pitnou vodou v obci Veľké Ozorovce
52020
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce AGROPLUS s.r.o 19.06.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 161.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11