Obec Veľké Ozorovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.02.2020 Zber použititého šatstva
1/2020
120.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Maroš Lesičko MMPR s.r.o 03.02.2020
04.02.2020 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Zmluva
65.00 € s DPH Mesto Trebišov Obec Veľké Ozorovce 28.01.2020
20.01.2020 Zber a zhodnotenie elektroodpadu
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce H+EKO spol. s.r.o 15.01.2020
16.01.2020 Skupinové úrazové poistenie
2407198450
16.46 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Generali Poisťovňa a.s. 10.01.2020
03.01.2020 Odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu , katalógové číslo 200108,200125
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Contax Eko s.r.o 03.01.2020
03.01.2020 Odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu katalógové číslo 020103,030101,030301,030105,200201,200125
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Contax Eko s.r.o 03.01.2020
03.01.2020 Rozšírenie kamerového systému
Zmluva o dielo
8078.64 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Real Security s.r.o 20.12.2019
20.12.2019 Vykonávanie komplexných služieb súvisiace s nakladaním s odpadmi
ZM-KO-OD-19-0853_ZoD
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce KOSIT a.s. 18.12.2019
18.12.2019 Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov
19/45/054/392
6327.36 € s DPH Obec Veľké Ozorovce ÚPSVaR Trebišov 16.12.2019
11.12.2019 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k Domu smútku v objekte miestneho cintorína
01/12/2019
34014.47 € s DPH Obec Veľké Ozorovce NAJ-STAV s.r.o 10.12.2019
03.12.2019 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa
Zmluva
455.00 € s DPH Základná škola Zemplínska Teplica Obec Veľké Ozorovce 27.11.2019
03.12.2019 Poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu nákladov pri zabezpečení mimoškolskej záujmovej činnosti pre žiakov
Zmluva
0.00 € s DPH Mesto Sečovce Obec Veľké Ozorovce 21.11.2019
28.11.2019 Zateplenie budovy materskej školy Veľké Ozorovce
140416 08U02
87411.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Environmentálny fond 25.11.2019
13.11.2019 Rozšírenie kamerového systému v obci Veľké Ozorovce
15771/2019
6000.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce MV SR - Okresný úrad Košice 12.11.2019
13.11.2019 Verejná telefónna služba
9921926020
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Slovak Telekom a.s. 14.10.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 386.
1 2 3 4 6 8 9 10 25 26