Obec Veľké Ozorovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.02.2021 poskytnutie služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Michaella s.r.o 18.02.2021
17.02.2021 zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov as odpadmi z neobalových výrobkov
Dodatok 4
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce NATUR - PACK a.s. 16.02.2021
12.02.2021 Vypracovanie Zmien a doplnkov č.5 Spoločného ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov , časť obce Veľké Ozorovce
Zmluva o dielo
6400.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce URBAN studio s.r.o 12.02.2021
12.02.2021 Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie _zmeny a doplnky č. 5 spoločného ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov , časť obce Veľké Ozorovce
01/2021
1600.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Ing. Martin Hudec , ARCHIGRAPH studio 12.02.2021
12.02.2021 poskytnutie služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Michaella s.r.o 10.02.2021
04.02.2021 poskytnutie služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Michaella s.r.o 04.02.2021
01.02.2021 poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
Zmluva
0.96 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Slovanet a.s. 28.01.2021
28.01.2021 poskytnutie služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Michaella s.r.o 27.01.2021
22.01.2021 poskytnutie služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19
Zmluva
0.00 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce Michaella s.r.o 19.01.2021
20.01.2021 Odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu kategória 3, katalógové číslo 200108,200125
Zmluva
15.00 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce CONTAX EKO, s.r.o 15.01.2021
20.01.2021 Odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, kategória 3, katalógové číslo 200108,200125
Zmluva
15.00 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce CONTAX EKO, s.r.o 15.01.2021
15.01.2021 Odber a zneškodňovanie odpadu - katalógové číslo: 020103, 030101,0301105,030301,200201,200125
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce CONTAX EKO, s.r.o 15.01.2021
11.01.2021 Poskytovanie verejných služieb
Dodatok
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Slovak Telekom a.s. 08.01.2021
08.01.2021 Dohoda o cene za zneškodňovanie odpadu skládkovaním
Dodatok č. 3
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce OZOR s.r.o 16.12.2020
08.01.2021 Skupinové úrazové poistenie
2407663859
31.75 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Generali Poisťovňa a.s. 04.01.2021
Zobrazených 31 - 45 z celkových 386.
1 3 5 6 7 8 9 25 26