Obec Veľké Ozorovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.02.2013 Reklamná činnosť vo forme zverejnenia obchodného mena , sídla a kontaktných údajov zadavateľa reklamy na webovej stránke www.topregister.sk
70.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Klaudia Nagyová - Top Register 14.02.2013
08.02.2013 Vývoz a zheškodňovanie odpadu
SPOTV-1/2013-ZoPS
331.94 € s DPH Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce 23.01.2013
29.01.2013 Nájom na pozemok vo vlastníctve obce uzatvorená podľa ust. § 663 na nasl. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov
01/2013
56.79 € s DPH Nájomca I.,II., III., IV., V., VI. rade Obec Veľké Ozorovce 25.01.2013
05.12.2012 Výpožička materiálu civilnej ochrany
CO-64/2012-Tv
872.70 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Obvodný úrad Trebišov 04.12.2012
10.10.2012 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
5720052419
994.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Generali Slovensko poisťovňa ,a.s. 19.09.2012
09.10.2012 Poistenie za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012 - obecné služby
2-370-205094
72.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce QBE Insurance Limited 30.09.2012
31.08.2012 Vypracovanie bezpečnostného projektu informačného systému prevádzkovaného objednávateľom
Zmluva o dielo
295.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce CUBS ,s.r.o 01.08.2012
25.06.2012 Audit individuálnej účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch
19/O/2012
480.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Ing.Baňacká Paulína 21.05.2012
09.05.2012 Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne s účinnosťou od 01.05. 2012 , odberné miesto 4100048757
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Slovenský plynárenský priemysel , a.s. 01.05.2012
09.05.2012 Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne s účinnosťou od 01.05. 2012 , odberné miesto 4100057475
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Slovenský plynárenský priemysel , a.s. 01.05.2012
09.05.2012 Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne s účinnosťou od 01.05. 2012 , odberné miesto 4100057468
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Slovenský plynárenský priemysel , a.s. 01.05.2012
13.04.2012 Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1956/2011 "Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu npovodí SR pre rok 2011"
Dodatok č. 1 /2012
20000.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Úrad vlády Slovenskej republiky 23.03.2012
11.04.2012 Dodatok č. 1/DZ221401205750101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012057501
1/DZ221401205750101
313181.09 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30.03.2012
17.02.2012 Vybudovanie vodozádržných prvkov , opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní v k.ú. obce Veľké Ozorovce .2. realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 .
20000.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce NALIM s.r.o , Sečovce 31.10.2011
07.02.2012 Realizácia stavebných prác na predmete zákazky "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Veľké Ozorovce"
SAP 10000074324/3489
266050.75 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Skanska SK a.s 07.02.2012
Zobrazených 346 - 360 z celkových 373.
1 2 17 18 19 20 21 22 24