Obec Veľké Ozorovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/C, Bratislava

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: Výpožička tablet

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.03.2021

Datum zverejnenia: 16.03.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke .pdf ( veľkosť: 97,9 KB, aktualizované: Utorok 16. Marec 2021 10:40 )