Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

WIFI pre Teba

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: NITRANET s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Hornočermánska 55, Nitra

IČO úspešného uchádača: 36534633

Predmet zákazky: Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce

Cena zákazky: 15000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 02.08.2019

Datum zverejnenia: 03.09.2020