Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k domu smútku v objekte miestneho cintorína

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: NAJ-STAV s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Vinné 3063

IČO úspešného uchádača: 45875669

Predmet zákazky: Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k domu smútku v objekte miestneho cintorína

Cena zákazky: 34014.47 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 10.12.2019

Datum zverejnenia: 03.09.2020