Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Rozšírenie kamerového systému

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: Real Security s.r.o

Adresa úspešného uchádača: M.R. Štefánika 715/338, Trebišov

IČO úspešného uchádača: 47314001

Predmet zákazky: Rozšírenie kamerového systému v obci Veľké Ozorovce

Cena zákazky: 8078.64 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 03.01.2020

Datum zverejnenia: 03.09.2020