Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Zateplenie budovy materskej školy Veľké Ozorovce

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: B.D.B. s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Budatínska 63/19, Bratislava

IČO úspešného uchádača: 35761938

Predmet zákazky: Zateplenie budovy materskej školy Veľké Ozorovce

Cena zákazky: 92011.91 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 06.08.2019

Datum zverejnenia: 03.09.2020