Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Rekonštrukcia objektu Kultúrneho domu v obci Veľké Ozorovce

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: Ing. Mojsej Juraj- MOCHOSTAV

Adresa úspešného uchádača: Pri mlyne 12, Michalovce

IČO úspešného uchádača: 37317130

Predmet zákazky: Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu v obci Veľké Ozorovce

Cena zákazky: 12435.59 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 17.09.2018

Datum zverejnenia: 10.07.2019