Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Rekonštrukcia Domu smútku vo Veľkých Ozorovciach

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola

Adresa úspešného uchádača: Čsl. armády 1117 , Trebišov

IČO úspešného uchádača: 34277145

Predmet zákazky: dobudovanie prístreškov na zastrešenie okolitých plôch terás pri dome smútku a montáž zábradlí

Cena zákazky: 12255.18 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.05.2018

Datum zverejnenia: 05.09.2018