Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Odvodňovací systém na odvádzanie povrchových a dažďových vôd od rodinných domov ul. Nová od č.d. 126- do č.d. 160

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: Rapal spol. s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Športová 386/8, Nižná Myšľa

IČO úspešného uchádača: 36576506

Predmet zákazky: Odvodňovací systém na odvádzanie povrchových a dažďových vôd od rodinných domov ul. Nová od č.d. 126- do č.d. 160

Cena zákazky: 148449.67 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 08.02.2018

Datum zverejnenia: 19.03.2018