Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Zvýšenie bezpečnosti a prevencie kriminality v obci Veľké Ozorovce - Vybudovanie kamerového systému

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: Real Security, s.r.o

Adresa úspešného uchádača: M.R. Štefánika , Trebišov

IČO úspešného uchádača: 47314001

Predmet zákazky: Vybudovanie kamerového systému

Cena zákazky: 5375.66 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 19.01.2018

Datum zverejnenia: 19.03.2018