Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Odborné poradenstvo v obalsti verejného obstrávania

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: SM -CONSULT s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Klokočov 45

IČO úspešného uchádača: 31735959

Predmet zákazky: Odborné poradenstvo v obalsti verejného obstrávania

Cena zákazky: 3840.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 07.12.2017

Datum zverejnenia: 19.03.2018