Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Rekonštrukcia stropov Kultúrneho domu a posilňovne v obci Veľké Ozorovce

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: MOCHOSTAV - Ing. Mojsej Juraj

Adresa úspešného uchádača: Pri mlyne 12, Michalovce

IČO úspešného uchádača: 37317130

Predmet zákazky: Rekonštrukcia stropov Kultúrneho domu a posilňovne v obci Veľké Ozorovce

Cena zákazky: 8560.34 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 22.09.2017

Datum zverejnenia: 02.01.2018