Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Rekonštrukcia spevnenej plochy pri Obecnom úrade, vstupu do Kultúrneho domu, pred a v objekte MŠ v obci Veľké Ozorovce

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: RAPAL , spol. s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Nižná Myšľa , Hlavná 386

IČO úspešného uchádača: 36576506

Predmet zákazky: Rekonštrukcia spevnenej plochy pri Obecnom úrade, vstupu do Kultúrneho domu, pred a v objekte MŠ v obci Veľké Ozorovce

Cena zákazky: 39244.46 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 12.10.2017

Datum zverejnenia: 02.01.2018