Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Rekonštrukcia oplotenia- cintorín

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: JM INVESTMENT REAL s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Staničná 1250, Vranov nad Topľou

IČO úspešného uchádača: 50416927

Predmet zákazky: Rekonštrukcia betónového oplotenia na cintoríne v obci Veľké Ozorovce

Cena zákazky: 5866.08 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 22.12.2016

Datum zverejnenia: 05.09.2017