Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2019-61, zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE a vyhlásenej dňa 18.12.2019 z OP KŽP

Identifikácia

Číslo objednávky: 062021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: RemontBuilding s.r.o

Adresa dodávateľa: Abranovce 11

IČO dodávateľa: 44873905

Predmet objednávky: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2019-61, zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE a vyhlásenej dňa 18.12.2019 z OP KŽP

Cena objednávky: 1080.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 24.09.2021

Datum zverejnenia: 12.10.2021

Dokumenty