Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

Objednávame si u Vás odber vzorky vody a rozbor v minimálnom rozsahu a to: - Materská škola, Veľké Ozorovce, Hlavná č. 42/52, 078 01

Identifikácia

Číslo objednávky: 012021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: Ekolab s.r.o

Adresa dodávateľa: Košice , Napájedla 17

IČO dodávateľa: 31684165

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás odber vzorky vody a rozbor v minimálnom rozsahu a to: - Materská škola, Veľké Ozorovce, Hlavná č. 42/52, 078 01

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 19.02.2021

Datum zverejnenia: 08.03.2021

Dokumenty