Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

Chlorňan sodný tech. 20 l

Identifikácia

Číslo objednávky: 22021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: GAVAX s.r.o

Adresa dodávateľa: sídl. 1 mája 65/13, Vranov nad Topľou

IČO dodávateľa: 3649570010

Predmet objednávky: Chlorňan sodný tech. 20 l

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 03.03.2021

Datum zverejnenia: 08.03.2021

Dokumenty