Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

kamenivo - frakcia 0/32 mm - 24 t

Identifikácia

Číslo objednávky: 132020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: U.S. Steel Košice s.r.o

Adresa dodávateľa: Vstupný areál U.S. Steel , Košice

IČO dodávateľa: 36199222

Predmet objednávky: kamenivo - frakcia 0/32 mm - 24 t

Cena objednávky: 37.44 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 06.10.2020

Datum zverejnenia: 04.11.2020

Dokumenty