Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

Odber a rozbor vzorky vody Obecný úrad

Identifikácia

Číslo objednávky: 142020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: Ekolab s.r.o

Adresa dodávateľa: Košice , Napájedla 17

IČO dodávateľa: 31684165

Predmet objednávky: Odber a rozbor vzorky vody Obecný úrad

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 03.11.2020

Datum zverejnenia: 04.11.2020

Dokumenty