Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

Preprava umelého kameniva - frakcia 0/32 mm - 24 t. z US STEEL s.r.o. Košice

Identifikácia

Číslo objednávky: 122020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: UND- 03 a.s.

Adresa dodávateľa: Rastislavova 106, Košice

IČO dodávateľa: 31719163

Predmet objednávky: Preprava umelého kameniva - frakcia 0/32 mm - 24 t. z US STEEL s.r.o. Košice

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 06.10.2020

Datum zverejnenia: 06.10.2020

Dokumenty