Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby "Veľké Ozorovce - kanalizácia"

Identifikácia

Číslo objednávky: 112020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: Enviroline s.r.o

Adresa dodávateľa: Košice , Františkánska 5

IČO dodávateľa: 31713645

Predmet objednávky: Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby "Veľké Ozorovce - kanalizácia"

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 29.09.2020

Datum zverejnenia: 01.10.2020

Dokumenty