Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

Odber vzorky vody a rozbor v minimálnom rozsahu v MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 102020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: RUVZ so sídlom Trebišov

Adresa dodávateľa: Jilemnického 3370/2

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Odber vzorky vody a rozbor v minimálnom rozsahu v MŠ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 07.09.2020

Datum zverejnenia: 09.09.2020

Dokumenty