Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

čipová karta Atos CardOSv4.4

Identifikácia

Číslo objednávky: 62020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: DISIG a.s.

Adresa dodávateľa: Záhradnícka 151, Bratislava

IČO dodávateľa: 35975946

Predmet objednávky: čipová karta Atos CardOSv4.4

Cena objednávky: 35.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 29.06.2020

Datum zverejnenia: 29.06.2020

Dokumenty