Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

Projekt geologickej úlohy pre miestne zásobovanie pitnou vodou v obci Veľké Ozorovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 52020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: AGROPLUS s.r.o

Adresa dodávateľa: Čsl. armády 1117, Trebišov

IČO dodávateľa: 36677469

Predmet objednávky: Projekt geologickej úlohy pre miestne zásobovanie pitnou vodou v obci Veľké Ozorovce

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 19.06.2020

Datum zverejnenia: 25.06.2020

Dokumenty