Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

Výstavba 1 ks podperného bodu vrátane inštalácie hniezdnej podložky a koša pre zriadenie bocianieho hniezda na pozemku obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 042020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná a.s. Divízia Enerkos

Adresa dodávateľa: Košice, Teplárenská č. 15/B

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet objednávky: Výstavba 1 ks podperného bodu vrátane inštalácie hniezdnej podložky a koša pre zriadenie bocianieho hniezda na pozemku obce

Cena objednávky: 905.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Giertlová Iveta ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 17.02.2020

Datum zverejnenia: 17.02.2020

Dokumenty