Obec Veľké Ozorovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.04.2019 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č.2
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce NATUR -PACK a.s. 10.04.2019
24.04.2019 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencií uchádzačov o zamestnanie
19/45/051/70
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Trebišov 24.04.2019
20.03.2019 Kontrola multifunkčného ihriska
Zmluva
230.00 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce EKOTEC spol. s.r.o 20.03.2019
06.03.2019 Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
19/45/054/47
31636.80 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov 27.02.2019
19.02.2019 Poskytovanie verejných služieb
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce O2 Slovakia s.r.o 18.02.2019
19.02.2019 Poskytovanie verejných služieb
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce O2 Slovakia s..ro 18.02.2019
30.01.2019 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Zmluva
65.00 € s DPH Mesto Trebišov Obec Veľké Ozorovce 21.01.2019
11.01.2019 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže .
Zmluva
260.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Základná škola 10.01.2019
08.01.2019 Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54
18/45/054/296
19468.80 € s DPH Obec Veľké Ozorovce ÚPSVaR Trebišov 19.12.2018
08.01.2019 Skupinové úrazové poistenie MOS
2406607087
150.88 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Generali Poisťovňa , a.s. 02.01.2019
07.01.2019 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Zmluva
325.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Futbalový klub Zemplínska Teplica 07.01.2019
03.01.2019 Dohoda o cene za zneškodňovanie odpadu skládkovaním
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce OZOR s.r.o 27.12.2018
02.01.2019 "WIFI pre Teba"- vybudovanie Wifi siete
Zmluva o dielo
14160.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Slovanet a.s. 18.12.2018
02.01.2019 Poskytnutie finančných prostriedkov na mimoškolskú záujmovú činnosť pre žiakov
Zmluva
0.00 € s DPH Mesto Sečovce Obec Veľké Ozorovce 07.12.2018
17.12.2018 Odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu Kultúrny dom - kuchyňa
Zmluva
15.00 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce CONTAX EKO s.r.o 17.12.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 386.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 25 26