Obec Veľké Ozorovce

Obstaranie

Kanalizačné rúry

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa odberateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO odberateľa: 00332046

Názov úspešného uchádača: Renáta Jacková -KOVOPLAST

Adresa úspešného uchádača: Nová 136/85, Veľké Ozorovce

IČO úspešného uchádača: 44388713

Predmet zákazky: Dodanie kanalizačných rúr

Cena zákazky: 2322.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 22.12.2016

Datum zverejnenia: 05.09.2017