Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

Odber vzorky vody a rozbor v minimálnom rozsahu Materská škola Veľké Ozorovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 92020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: RUVZ so sídlom Košice

Adresa dodávateľa: Ipeľská 1, Košice

IČO dodávateľa: 04011

Predmet objednávky: Odber vzorky vody a rozbor v minimálnom rozsahu Materská škola Veľké Ozorovce

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 25.08.2020

Datum zverejnenia: 26.08.2020

Dokumenty