Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

Chlorid vápenatý bezvodný CaCI Mr 10 kg

Identifikácia

Číslo objednávky: 82020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: GAVAX s.r.o

Adresa dodávateľa: sídl. 1 mája 65/13, Vranov nad Topľou

IČO dodávateľa: 364957010

Predmet objednávky: Chlorid vápenatý bezvodný CaCI Mr 10 kg

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 25.08.2020

Datum zverejnenia: 26.08.2020

Dokumenty